ارتوپدی و توانبخشی

پد خار پاشنه منزل پاک سمن کد 087

92,000 تومان

لوازم پزشکی مصرفی

پاشنه پوش طبی پاک سمن کد 032

54,000 تومان
260,000 تومان
298,000 تومان
273,000 تومان

لوازم پزشکی مصرفی

زانوبند ژاکارد پاک سمن کد 130

141,000 تومان
249,000 تومان
133,000 تومان